Elektro revize

Naše firma poskytuje výchozí, pravidelné i mimořádné elektro revize. Provádíme revize elektrických zařízení v prostorách bez zvýšeného nebezpečí výbuchu s napětím do 1000 V. Specializujeme se na revize průmyslových elektroinstalací v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru, dále na revize elektrické instalace strojních zařízení.

Provádíme revize elektroinstalací bytů, domů, kanceláří, úřadů, škol, skladů, výrobních hal a průmyslových objektů. Poskytujeme také potřebné elektrorevize na staveništích nebo naopak demolicích.

Naše firma poskytuje také revize systémů ochrany před přepětím a bleskem – revize hromosvodů. Dále poskytujeme revize elektro spotřebičů (spotřebičů pro domácnost a spotřebičů informační techniky). Provádíme také revize elektro nářadí, jako jsou například ruční brusky, vrtačky a pily.

Měření osvětlení

Kromě samotných elektro revizí nabízíme také měření osvětlení. Správné osvětlení má významný vliv na zdraví, bezpečnost a také výkon zaměstnanců. Kvalitní osvětlení snižuje chybovost a zvyšuje produktuvitu práce. Provádíme měření osvětlení a intenzity osvětlení s ohledem na požadavky hygienických stanic a platných norem.

Během měření osvětlení ověřujeme, zda jsou splněny všechny požadavky na osvětlení vnitřního pracoviště podle normy ČSN EN 12464-1.

Doplňkové služby

Přímo při provádění revize odstraňujeme většinu závad zjištěných při revizi. Naši odborní elektrotechnici si dokáží poradit se závadami na elektroinstalacích, hromosvodech i dalších elektrických zařízeních. Ke každé elektro revizi vypracováváme řádnou a přehlednou dokumentaci, ve které snadno naleznete vše potřebné.

Evidujeme a ukládáme údaje z provedených elektro revizí. Hlídáme tak za Vás termíny vypršení těchto revizí a včas Vás informuje o nutnosti provedení další pravidelné revize. Provádíme také připojení elektrických spotřebičů, strojů a dalších elektro zařízeních podle přání zákazníka.

Oblast působnosti

Naše revizní firma působí převážně v Pardubickém kraji a Královéhradeckém kraji. Revize jsme ale schopni provádět v rámci celé České republiky a zpravidla pro nás není vzdálenost překážkou.

Elektro revize není důležitá?

Provedení elektro revize je vyžadováno u všech typů nemovitostí ze zákona. Někteří revizní technici provádějí revize menších objektů (bytů, domů) bez tzv. “skutečného provedení revize”. V takovém případě vystaví osvědčení o provedení revize, aniž by revizi skutečně provedli. Revize pak neobsahuje žádné přílohy, dokumentace a podobně. Zpočátku jsou majitelé bytu spokojeni – mají revizi a nic jim nebrání v užívání jejich vysněného příbytku. Pravděpodobně mají i dobrý pocit z toho, jak levně elektrorevizi pořídili.

Elektro-revize-vzor-zprávy

Problémy nastanou, pokud se rozhodnou pro další rekonstrukci a elektroinstalatér začne dokumentaci vyžadovat. Najednou elektrikář netuší, zda může vyvrtat díru pro zásuvku aniž by přesekl elektrické vedení ve zdi.

Ještě větší problémy nastanou, pokud v bytě dojde k pojistné události – například požáru. Pojišťovna začne vyžadovat řádné osvědčení o revizi, začne hledat všelijaké kličky, jak se hrazení pojistné události vyhnout. Majitelům bytu pak nezbude nic jiného než se pustit do dlouhých vleklých soudních sporů s revizním technikem, který elektro revizi provedl, a s pojišťovnou, která nechce pojistnou událost uhradit. Kdo v takovém případě asi zvítězí?

Revizemi se zabývá spousta zákonů a norem. Pravidelným revizemi se zabývá například článek 62.1.2 v normě ČSN 33 2000-6. Pro výchozí revize je zase stěžejním článkem čl. 4.1 v normě ČSN 33 1500. V těchto normách je jasně popsáno, jak má správná dokumentace elektro revize vypadat. Nechte si proto revizi zpracovat důsledným revizním technikem, který nezanedbá žádné povinnosti dokumentace.

Provedení skutečné elektro revize je důležité! Chráníte tím nejen svůj majetek a svoji peněženku, ale především své zdraví a zdraví svých nejbližších!

Kontakty

Mobil: 605 222 944

Email: info@revize-benes.cz

Adresa: Palackého 252
             Chrudim
             537 01

Osvědčení

Elektro revize osvědčení

Elektro Revize Osvědčení

Partneři

ProRevize

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Videa

Zpětné odkazy