Elektro revize / Měření osvětlení

Elektro revize zásuvky

Elektro revize

Provádíme elektro revize podle platných norem a nařízení. Protože si zakládáme na profesionalitě a kvalitě samotného provedení elektro revize, vlastní naši elektrotechnici všechna náležitá osvědčení a mají za sebou několikaletou praxi.

Poskytujeme elektro revize výchozí, vstupní i mimořádné. Revidujeme elektroinstalace, hromosvody, stroje a ruční nářadí. Pokud naši revizoři narazí při výkonu revize na nedostatek malé či střední závažnosti, odstraní tento nedostatek ihned na místě. Následně bez jakýkoliv námitek mohou osvědčení o provedení elektro revize udělit.

Po vykonání pravidelné elektro revize evidujeme ve svém systému datum provedení této revize a také datum, kdy je nutné příští elektro revizi vykonat. Našim zákazníkům pak odpadají zbytečné starosti s hlídáním termínů.

Měření osvětlení

Měření osvětlení

Nabízíme také provedení měření osvětlení. Požadavky na osvětlení stanovuje vládní nařízení č. 178/2001 Sb. Udává, že osvětlení musí odpovídat nárokům na zrakovou činnost. Nároky na pohodu vidění a bezpečnost stanovují příslušné normy.

Nařízení stanovují požadavky nejen na osvětlení pracovišť, ale také na osvětlení pobytových místností, obytných prostředí, obývacích pokojů, ložnic či kuchyní. Měření osvětlení u nás provádějí opět proškolení technici s potřebnými osvědčeními a náležitou praxí.

Měření osvětlení je stále zejména menšími zaměstnavateli zanedbávané a podceňované. V současnosti trh nabízí nejrůznější zdroje osvětlení, ne všechny však splňují všechny hygienické požadavky a technické normy! Provedení měření osvětlení proto začínají hygienické úřady stále častěji vyžadovat.